About


eric meijer

Export Market Research is een internationaal onderzoeksbureau dat ondernemers helpt succesvoller te zijn op buitenlandse markten en de risico’s die hieraan verbonden zijn te verminderen. EMR biedt ondersteuning aan voor het nemen van goede beslissingen over export. Het doel is om op een onderbouwde manier inzichtelijk te maken of een markt aantrekkelijk is voor export. En wat eventuele risico’s zijn waar rekening mee gehouden moet worden.

Dit doet EMR door continue up-to-date te blijven over de internationale economische, politieke en sociale ontwikkelingen in de wereld. EMR richt zich op de ontwikkelingen die voor het exporterende MKB van belang zijn. Onderwerpen kunnen zijn snel groeiende landen, ontwikkelingen van sectoren, opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen etc. Meer informatie op de pagina News. De broninformatie die wordt gebruikt komt van gerenommeerde organisaties zoals nationale- en internationale statistiekbureaus. EMR werkt samen met verschillende internationale partners. Daarnaast heeft EMR een netwerk in binnen- en buitenland dat ingezet wordt om informatie te verzamelen. Maar ook van gespecialiseerde dienstverleners (financieel, hr, juridisch) naar wie kan worden doorverwezen. EMR heeft ruime ervaring in het doen van internationaal landen- en markten onderzoek. Maar ook praktische ervaring met operationeel (financieel) management van buitenlandse vestigingen.

Eric Meijer, directeur Export Market Research Linkedin profiel