Export market briefing


De export market briefing brengt de export kansen in een specifieke markt in kaart en geeft de eerste praktische aanzet om deze markt te betreden. Elementen die aan bod kunnen komen zijn:

  1. Basisinformatie over het land
  2. Economische situatie en internationale handel
  3. Sector analyse en klanten/concurrenten analyse
  4. Belastingen en exportdocumentatie
  5. Praktische informatie als relevante adressen en zakencultuur

Dit rapport is vooral geschikt voor bedrijven die een eerste stap willen maken op een nieuwe markt. Het rapport geeft op beknopte wijze inzicht in de markt en de eerste praktisch toepasbare informatie om de daadwerkelijk de markt te betreden.