Klanten- en partner selectie


Export Market Research kan een inventarisatie maken van de 10 meest geschikte klanten of partners, op basis van uw specificaties. Bij klantenselectie gaat het om daadwerkelijke afnemers van producten. Op basis van de gewenste specificaties wordt een selectie gemaakt van klanten en per klant een profiel met de essentiële gegevens. Bij partnerselectie gaat het om het selecteren van een agent of distributeur van uw product. Op basis van de gewenste specificaties worden bedrijfsprofielen geleverd van mogelijke kandidaat partners. Klik hier voor een voorbeeld.