Landenselectie rapport


Dit rapport analyseert meerdere landen naast elkaar zodat een gefundeerde keuze gemaakt kan worden over marktentree. Op basis van de analyse kan een selectie gemaakt worden uit de onderzochte landen voor export. Variabelen die onderdeel van de analyse kunnen zijn: macro economische situatie, handels statistieken, sector data, politieke situatie etc. In overleg worden de selectie criteria vastgesteld.